predná stena rovná, vzadu dvere ½, ½ Hardox / 2x výsypnik